ترویج علم و دانش

فعالیت‌های کنونی شرکت «فن‌آموز» در راستای ترویج و همگانی کردن علم:

برنامه تلویزیونی

پایگاه اینترنتی جُستار

پارک فن‌آموز

کارگاه‌های «فن‌آموز»

نمایش علمی «شب فیزیک»