توضیحات علمی برنامه تلویزیونی چیستا

بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی چیستا که مایلند درباره دلایل و نکات علمی برخی از آزمایش‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنند؛ به تدریج تمامی توضیحات و دلایل و فیلم‌های آزمایش‌ها در این صفحه قرار خواهد گرفت.

موتور استرلینگ

انفجار هندوانه

موشک الکلی

موشک آبی

آتش زدن چای کیسه‌ای

آتش زدن آرد