از ابتدای سال ۹۴، برنامه «دانش‌نما» در ۲۰ قسمت ۵ دقیقه‌ای توسط «فن‌آموز» با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید شد.

محتوای این برنامه آزمایش های علمی است که در مکان های مختلف و با حضور افراد مختلف ضبط شده است.

کلیه مراحل ساخت این برنامه شامل طراحی یا انتخاب آزمایش‌ها، ساخت تجهیزات و وسایل اجرای آزمایش‌ها و هم‌چنین ضبط تلویزیونی این برنامه توسط شرکت «فن‌آموز» انجام شده است.