محتوای مجموعه برنامه تلویزیونی فن‌آموز که در سال ۹۳ بانام چیستا تولید و پخش شد، سلسله آزمایش‌ها و سرگرمی‌های علمی است که با حضور و مشارکت دانش آموزان برگزار می‌شد.

در طول سال ۹۳، بیست و هفت قسمت ۴۰ دقیقه‌ای از این برنامه در شرکت فن‌آموز تولید و از شبکه دوم سیما پخش شد.

کلیه مراحل ساخت این برنامه شامل طراحی یا انتخاب آزمایش‌ها، ساخت تجهیزات و وسایل اجرای آزمایش‌ها و هم‌چنین ضبط تلویزیونی این برنامه توسط شرکت «فن‌آموز» در محل استودیو فن‌آموز واقع در پارک فن‌آموز انجام می‌شد.