نمایش علمی «شب‌های فیزیک»

گزارش برنامه‌های گذشته «شب‌ فیزیک»

محتوای برنامه شب فیزیک

محتوای برنامه «شب فیزیک» یک نمایش علمی (science show) یک تا دوساعته است که محتوای اصلی آن، انجام آزمایش‌ها و مشاهدات جذاب و شادی‌آفرین در حضور جمع مهمانان است. برخی آزمایش‌ها با مشارکت مهمان شرکت‌کننده به‌ویژه دانش آموزان انجام می‌شود.

fanamouz-shabefizik (1)

fanamouz-shabefizik (6)
آزمایش‌های علمی و برنامه‌های «شب فیزیک» با موضوع جدید، معمولاً در دو برنامه متوالی، به‌صورت مشابه ارائه می‌شود. پس از هر دو برنامه متوالی، «شب فیزیک» بعدی دارای محتوایی جدید و غیرتکراری است. سعی می‌شود تا این برنامه هرچند هفته یک‌بار اجرا شود. تکراری یا غیرتکراری بودن هر برنامه «شب فیزیک»، از طریق همین خبر به اطلاع می‌رسد.

بر اساس پیشنهادهای دریافت شده، قصد داریم تا به‌تدریج به تنوع برنامه بیفزاییم که ذیلاً به برخی موارد اشاره‌شده است:

۱- انجام آزمایش‌ها و مشاهدات جذاب و شادی‌آفرین متنوع (محتوای اصلی هر برنامه)

۲- سخنرانی یک استاد

۳- معرفی کاردستی یا دستاورد علمی یک دانش‌آموز یا دانشجوی خلاق

۴- بیان یک «خاطره فیزیکی» از جانب یک استاد، یک معلم یا یک دانش‌آموز

۵-… منتظر پیشنهاد شما هستیم…

قصد داریم تا مخاطبان این برنامه همگان باشند. همه! هر سنی! هر رشته تحصیلی! هر شغلی! حتی کودکان!

…با اشتیاق منتظر پیشنهاد شما هستیم…

fanamouz-shabefizik (3)

fanamouz-shabefizik (4)

fanamouz-shabefizik (5)

fanamouz-shabefizik (9)

بازدید و استفاده از تجهیزات و سرگرمی‌های علمی و تفریحی پارک فن‌آموز نیز بخشی از برنامه «شب فیزیک» است.

fanamouz-shabefizik (7)

fanamouz-shabefizik (8)

fanamouz-shabefizik (2)