مرجعی برای آموزش تعاملی و مجازی علوم تجربی (فیزیک، شیمی, زیست‌شناسی و ریاضی) است.
برای استفاده دبیران عالی‌قدر و دانش آموزان گرامی میهن عزیزمان!

بستری است برای:

  • ارتقاء سطح آموزش

  • شهودی کردن علوم تجربی

  • هم‌اندیشی یادگیری علوم تجربی

  • مرجعی برای تبادل تجربیات معلمان

  • نمایش کاربردهای فناورانه علوم تجربی

  • خارج کردن علوم تجربی از آموزش با تخته و گچ

  • خارج کردن علوم تجربی از یکسری محفوظات ذهنی