مجموعه تلویزیونی جزیره دانش با رویکرد ترویج علم و آموزش فرهنگ، تحقیق و پژوهش در فضایی کودکانه، از روز ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ از شبکه نهال پخش شد.

این مجموعه در ۵۲ قسمت ۲۲ دقیقه ای در استودیو پارک فن‌آموز و با هدف ترویج و نهادینه کردن روحیه پژوهش در کودکان ایرانی تولید شده است.

محتوا و مدیریت علمی؛ طراحی و ساخت ابزارهای آزمایش‌ها در مجموعه تلویزیونی جزیره دانش توسط فن‌آموز انجام شده است.

راهنمای علمی آزمایش‌های جزیره دانش