بازدید دانش‌آموزان دبستان‌ سما از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبستان‌ سما، روز چهارشنبه ۸ دی ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.