بازدید دانش‌آموزان دبستان‌های البرز و ثمر از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبستان‌های پسرانه البرز و ثمر، روز چهارشنبه ۵ دی ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.