بازدید دانش‌آموزان دبیرستان شیخ بهایی از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شیخ بهایی، روز یک‌شنبه ۱۸ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.