بازدید دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان ورامین از پارک «فن‌آموز»

جمعی از دانش‌آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ورامین، روز شنبه ۱۰ آذر ماه از پارک فن‌آموز بازدید کردند.